's-Gravenzande, stad aan zee - Winkelcentrum 's-Gravenzande - Westland

Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten? Vul onderstaand formulier in
 

Natuur in 's-Gravenzande

Natuurpark "De Banken"

Het gebied "De Banck" is in 1712 al gemarkeerd op een landkaart van landmeter "Nicolaus Cruquius". De Banken maken deel uit van het Natura 2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen. De Banken is een 90 hectare groot duingebied en bevindt zich langs de Westlandse kust tussen Monster en Hoek van Holland. Het dankt haar naam, De Banken, aan de twee duinvalleien die zich in het gebied bevinden. Deze natte duinvalleien hebben een belangrijke betekenis voor de flora en de vogels die zich in het gebied bevinden. Het is tevens het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap heeft dit gebied benoemd tot 'Waterparel' vanwege de bijzondere natuurwaarde die het heeft. In het gebied leven diverse padden en (zand)hagedissen en het is een thuishaven voor overwinterende en langstrekkende vogels.

Het Staelduinse Bos

Dit Westlandse bosgebied van 95 hectare bevindt zich tussen Hoek van Holland en Maasdijk. Van origine was dit eigenlijk duingebied waar de duinen loodrecht op de kust stonden. In deze 'Haakwal', zoals dit heet, bevonden zich de vissershutten van de 'Staelvissers' die met netten en fuiken visten op de zalm in de Maas. De naam "Staelduinse Bos" is mede te danken aan deze vissers die hun netten bevestigden aan staken of 'staelen'. In 1850 is in opdracht van, toenmalig eigenaar, Jonkheer van Rijckevorsel het bos aangeplant. Zo ontstond hier het Staelduinse Bos.

Het Staelduinse Bos staat ook bekend om de bunkers en restanten van munitieloodsen die terug te vinden zijn in het bos. Dit zijn restanten van de "Atlantikwall" een oude verdedigingslinie met bunkers van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog, en een onderdeel van Festung Hoek van Holland. Inmiddels worden de bunkers bewoond door meerdere soorten vleermuizen en is dit gebied tevens een vleermuizenreservaat. Het bos is overigens tientallen jaren gesloten geweest voor het publiek. In deze jaren heeft de natuur ongestoord haar werk kunnen doen en is het uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor vogels in de regio en treft men er diverse paddestoelen en zwammensoorten aan.

Wilt u een bezoek brengen, dan vindt u de hoofdingang aan de Papedijk in 's-Gravenzande. Voor meer informatie is bezoekerscentrum "d'Oude Koestal" u graag van dienst om meer te vertellen over de natuur en het verleden van dit prachtige stuk natuurgebied.

bos.jpg

Binnenkort